Etelä-Pohjanmaan piirin syyskokouksen julkilausuma

Pien- sekä maaseutuyrittämiseen ja koulutukseen panostaminen ovat pitäneet perinteisesti maakuntamme rattaita pyörimässä. Se on edelleenkin järkeistettynä pätevä resepti maamme ja maakuntamme talouden kohentamiseksi. Se vaatii kuitenkin yrittämistä rajoittavan jäykän lupabyrokratian purkamista, jotta yksityisen sektorin työn ja työpaikkojen lisääminen kävisi tekijöilleen mielekkääksi ja eritoten kannattavaksi. Kaikki yrittäjyyden esteenä oleva kallis valvonta ja järjetön sääntely on purettava.

Työeläkemaksujen ikäporrastus kannustaisi työnantajia palkkaamaan nykyistä enemmän alhaisen työllisyysasteen yli 55- ja alle 30-vuotiaita. Meillä voisi olla Viron veromallin kaltainen osittainen verokannustin, jonka avulla kasvuyritykset voisivat saada käyttöpääomaa yrityksen tuotosta. Arvonlisäverollisen liiketoiminnan alarajan nosto parantaisi erityisesti pienyritysten kannattavuutta ja mahdollisuuksia työllistää.

Jos yritystoiminnalle jatkajaa ei ole omasta takaa, niin ns. mestari-kisälli- malli voisi olla niin yrittäjille kuin maatiloille toimiva vaihtoehto. Näin tapahtuvaan toiminnan jatkumiseen on sovellettava lakia sukupolven vaihdosta omistussuhteen muuttuessa.

Koulutuksen merkitys kasvaa ja siihen on varattava tarvittavat resurssit. Ammatillisten oppilaitosten opetusverkkoa ei saa supistaa maakunnissamme vaan niitä sitä vahvistettava. Muun muassa Ilmajoelle kaavaillun nykyaikaisen navetan rakentaminen on käynnistettävä pikaisesti.
Pienten, elinvoimaisten lukioiden jatko on taattava maakunnissamme. Nämä koulut toimivat kustannustehokkaasti, ja useat opettajat toimivat myös yläasteen opettajina.

SOTE – uudistuksen merkitystä ei voida vähätellä. Tämän hetkisessä lakiesityksessä on paljon hyvää jotka toteutuessaan auttavat avun tarvitsijoita saavuttamaan oikeat palvelut sujuvammin. Mutta lakiesitys, varsinkin rahoitus – ja hallintomallin osalta, on vielä täysin keskeneräinen. Aikataulu on ehdottomasti liian tiukka jotta voitaisiin saavuttaa kestävä ratkaisu joka sekä toiminnallisesti että käytännön tasolla tuottava. Kuntien rahoituksen kannustavuus, viiden suuralueen kuntayhtymän tarkoituksenmukaisuus sekä valtion rooli kokonaisuudessa on kyettävä arvioimaan avoimesti ilman ”maaliskuun kokouksen” painetta.

Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piiri ry.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa